10th International Day 2019

Dział Współpracy z Zagranicą AGH serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dziesiątej edycji wydarzenia International Day, które odbędzie się 28 lutego 2019 r. w budynku A-0 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Jak co roku celem International Day jest wypromowanie i rozpowszechnienie wśród studentów i pracowników AGH programów stypendialnych umożliwiających wyjazdy zagraniczne na studia, praktyki, jak również staże naukowe. Ważnym aspektem International Day jest także rozpropagowanie informacji o współpracy międzynarodowej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz działalności instytucji i organizacji partnerskich.

=======================================================================

ENG VERSION

The main aim of the International Day is to promote and spread among the students and AGH UST employees information about scholarship programmes for studies, trainings and fellowships. The very important aspect of the International Day is dissemination of information about the international cooperation of AGH UST and about the activity of partners institutions and organisations.